top of page

"Fashion Against Rape"

Niet alleen in het oosten van RD Congo MAAR wereldwijd.

 

Zijn het afgelopen jaar naar schatting al meer dan 250.000 vrouwen en kinderen het slachtoffer geworden van verkrachting en aanranding met geweld.

 

Gaat meer dan de helft van alle kinderen niet naar school.

 

Hebben mensen geen toegang tot medische zorg.

 

Zijn duizenden kinderen betrokken bij het conflict als soldaat of seksslaaf.

Seksueel geweld wordt op grote schaal beoefend als een wapen, met als enige doel destabilisatie van de vrouw, steunpilaar van de dorpsgemeenschap.

 

En dit ten behoeve van de exploitatie van natuurlijke rijkdommen in de regio.

 

Geen seksueel genot - MAAR de slachtoffers laten afwijzen door de maatschappij en daarmee de hele dorpsgemeenschap ontwrichten

 

DAT is het doel van deze gruwelijke daad. 

 

"Fashion Against Rape" is een project dat wij ontplooien in een gebied waar wij ons momenteel in bewegen"MODE".

 

Daarom steunt “Fashion Against Rape” momenteel een opvang project in Kindu - Maniema - RD Congo. Naast de opbouw van een opvangdorp is er ook extra aandacht voor ondervoede kinderen en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Er worden medische zorgen verleend en er is aandacht voor het stigma dat in de samenleving is ontstaan ten aanzien van verkrachte vrouwen. Met het project hopen we vele vluchtelingen en ontheemden te bereiken.

 

Met steun van "Fashion Against Rape" zullen vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld met medische zorg en psychosociale ondersteuning geholpen worden.Krijgen kinderen die door de oorlog niet naar school konden, meer onderwijs.worden micro kredieten verleend, centrums gebouwd waar slachtoffers toegang krijgen tot gratis opleiding op het gebied van landbouw, snit en naad.

 

"Fashion Against Rape" project van Africa Team vzw ( zie www.africateam.be )

 

“Fashion Again Rape” is een sensibilisatiecampagne i.s.w.m IMANI asbl (verkrachte vrouwen en kinderen in RD Congo)

 

Het doel: het publiek informeren en sensibiliseren over een acuut probleem en tevens te overtuigenfondsen, subsidies, materiaal ... te werven voor rechtstreekse hulp te bieden aan een **goed doel.

 

Concept: Door het organiseren van modeshows en andere evenementen, zullen we aantonen dat de mode-industrie een integraal onderdeel van onze nobele zaak kan worden. 

1001 faces

 

Modeling

 

 

 

bottom of page